Make your own free website on Tripod.com

Welcome to Institute of Thai Alternative Massage !

Home | http://chusri.tripod.com/allthaiproducts | What's new ?

ting.gif

Welcome to Thai Traditional Massage!
massage.jpg
Health is Wealth

Welcome to Institute of  Thai Alternative Treatment by Thai Traditional Medicine...มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
จะตกถิ่นฐานใดก็ไม่แคลน

History Thai Massage ประวัตินวดแผนไทย
Massage has a long history of therapetic healing in Thailand. Practices for centuries,the roots of Thai massage are traced to Indian,beginning about 2,500 years ago. The founder of the practice was said to be Jivaka Komarabhacca,a doctor friend and contemporary of Buddha.
เดิมท่านชีวก โกมารภัทร์ ได้เป็นผู้รักษา พระพุทธเจ้าด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด จากประเทศอินเดีย เมื่อ ประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว
The art of massage must have reached China via monks,sages and travelers who journeyd to and from india across Central Asia along the Silk Road,and then spread  swiftly in the East Asian continent. ศิลปการบำบัดนี้ผ่านจากอินเดียมาตามเส้นทางสายไหม ประเทศจีนเข้าสู่เอเชีย
The massage tradition probably reached Thailand through the Hindu Brahmin practioners,who may have come here as courtiers in the royal palaces of Khmer kings.  Traditional Thai Massage is a combination of indian,Chinese and Thai methods.
กานนวดสันนิษฐานว่าเข้าสู่ประเทศไทยโดยหมอนวดชาวฮินดู และจีน
ในภายหลังมีการดัดแปลงเป็นนวดแผนโบราณ
The therapetical basis of Thai massage lies in the theory of energy lines running throughout the body.  Out of the 72,000 energy lines said to be in existence,the focus is on the 10 major lines,call "sen" important acupressure points are found on these lines.  Treatment for the whole body,different organs and diseases are often done by using the system of the 10 "sen."
เส้นสำคัญของร่างกายมี 10 เส้น แต่ทั่วร่างกายมีทั้งหมด 72,000 เส้น
Much  of what is known in Thailand about  traditional massage was handed down orally from gereration to generation.  Much  of the ancient medical tests were destroyed in 1776,with the destruction of Ayutthaya by the Burmese.  What, was left was literally carved  in stone in 1832 when King Rama III,hoping to preserve the tradition,had  the stone inscriptions set into the walls of Wat Po.  If not for these inscriptions,the art of Thai massage would have been lost forever.
วัดโพธิ์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีนักศึกษษได้ไปเรียนจากหินที่แกะสลักไว้เป็นหลักฐาน
Chusri Srichuwong gratuated from ChiangMai University,and study Master Degree in Education Management,MahamakutRajshavitThayalai,Lanna Campus,Wat ChediLuang,ChaingMai.  She had studied Thai Traditional Massage,Herbal Massage and Foot Massage from Faculty of Pharmacy,ChiangMai University.  She has the experience from generation to generation before those courses from her grand mother and mother.   After that she had studied Herbs ,Pharmacy and Thai Traditional Medicine from Deparment of Health,Ministry of Health for 4 years.  
คุณชูศรี ได้เรียนจบภาควิชาภาษาฝรั่งเศส และประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวกับบริษัท World Travel Services เชียงใหม่ เธอสนใจในด้านธรรมชาติบำบัด ได้ไปเรียนการนวดลูกประคบก่อนหน้าที่คุณแม่จะล้มเป็นอัมพฤกษ์
และสมัยนั้น การนวดด้วยลูกประคบยังไม่เป็นที่ยอมรับในโรงพยาบาล เธอจึงต้องแอบทำนวดบำบัดให้คุณแม่ในโรงพยาบาล หลังจากที่คุณแม่เสียชีวิต เธอจึงมีเวลาไปศึกษา แพทย์แผนโบราณ เพื่อมาใช้ช่วยตนเอง และคนรอบข้าง เธอได้มีโฮกาสถ่ายทอดการนวด และการทำลูกปะคบ การตอกเส้น และย่ำขางด้วยการเป็นล่าม โดยส่วนตัวคุณชูศรี เคยเป็นกระดูกทับเส้นประสาท และหายมาได้ เนื่องจากได้ให้โยเร ตนเองตลอดทั้งคืน
She has more experience for Alterative Treatment 'Nataral Holistics; Meditation for Self-Healing,Tai Chi ,Joerei,Reiki,Chakra,Pyramid Therapy and Alternative Massage.  About Lanna Wisdom or (Northern ) Wisdom,she support this project for preservation of Lanna Culture and Tradition....
นอกจากนั้น คุณชูศรี ยังมีประสบการณ์ในการทำสมาธิบำบัด การทำเรกิ
ได้เป็นโฮสหารายได้ให้โรงพยาบาลช้าง ได้เป็นท่านแรกสอนรำมวยจีนให้ผู้สูงอายุ สนามกีฬาเทศบาลช้างเผือก และเป็นผู้บุกเบิกร่วมกับพระปลัดฌานา ภูเบศก์ ในการจัดงานยี่เป็งสันทราย ถวายเป็นพุทธบูชา
Please make reservation those courses and vacation before 'Loy Krathong Festival 'or Full Moon Night,November'08-09 . 
ท่านสามารถติดต่อจองผ้ากฐิน และร่วมงานยี่เป็งสันทรายได้ที่
ชูศรี ศรีชูวงศ์ : 089-7583945
                       : lannainter3@yahoo.com
 If you make reservation to : lannainter3@yahoo.com before . We can manage Free Transfer for you from the Airport to your accommodation, ChiangMai,Thailand. 
 
 
Happy ChiangMaiCreative Education Holidays!
  

We make the difference!
image04.jpg
Massage with clone

ChiangMai Creative City!

Art&Design

 
http://lannainter3.tripod.com  Please ext. What's new? for  'Clean Me Out' or 'Vitality' Programe...
 
We provide package programes for Alternative Health Treatment as you require. 
And ' Royal Flora 'for oversea students before or after courses.    For  'Splash Water ,April. 'Loy Krathong Festival,November' will present on Full Moon Night ,November .
Flower's Festival,the First week-end of Feb'09.
 
For more information ...Contact : srichu@hotmail.com
lannainter3@yahoo.com                                                   

exer.jpg
Relax before and after massage or meditation course!

The Unique for Alternative Healing Courses...by Alternative Medicine 
 
What's New ?  Yam Kang and Tok Sen are another choice for you to study as Lanna Holistics ... Please make reservation for these programes. ย่ำขาง และตอกเส้น เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรเผยแพร่ และอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ล้านนาตลอดไป

  

Refexology
foot.jpg
Foot is the secound for human life!

Art of Living!
greenmusic2.jpg
Music Therapy

greenmusic.jpg

Another page for Health!

http://lannainter.tripod.com

E-mail : lannainter3@yahoo.com or

               srichu@hotmail.com

All you can do for Holistic packages  3-5 days  7 days  2 weeeks or one month ...as you require...

Sabai Centre  5/15 Soi 4,ChangPuak Road,ChiangMai 50200 
สบายเซ็นเตอร์ 5/15 ซอย 4 ช้างเผือก เชียงใหม่ 50300 
Tel&Fax : 66 (0)53 215-100,
089-7583945   Thailand
 
E-mail : lannainter3@yahoo.com